DODACIE LEHOTY

- sólo korunky: 5 pracovných dní

- mostíky nad 5 členov: 7-10 pracovných dní

- kombinované práce: 20 pracovných dní

- implantáty: individuálne

Zhotovenie prác v kratšom časovom termíne: 100% príplatok po telefonickej konzultácii

Ku každej protetickej práci ponúkame zhotovenie TRY IN (čo je TRY IN - info tu). V prípade použitia TRY IN - všetky úpravy a korekcie budú vykonané na náklady zubnej techniky.

 

V prípade, ak stomatologická ambulancia TRY IN nepoužije, všetky následné úpravy a korekcie budú ambulancii dodatočne vyúčtované - cenník dodatočných úprav a korekcií nájdete tu.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.