Search
  • FAMILY DENTAL LAB

TRY IN konštrukcie

Updated: Sep 4, 2018
TRY IN je kontrastný materiál, určený pre scanovanie

TRY IN z TEMP BASIC TRANSPARENT je scanovateľný priehľadný materiál

- práce vyrobené z tohto materiálu sú určené na overenie presnosti, tvaru a následné odsúhlasenie pacientom

- mini digital SMILE DESIGN


VÝHODY- je ich možné pribrusovať, upravovať, artikulovať priamo v ústach pacienta

- mäkký materiál = rýchla a jednoduchá úprava

- TRY IN z TEMP BASIC TRANSPARENT - je priehľadný, stomatológ presne vidí presný dosad

- možné okamžite po obrúsení scanovať bez práškovania

- je ho možné pacientovi ponechať ako ochranu na krátku dobu

- ekonomická – najlacnejšia verzia – jeden zub = 10,-eur

- vhodný pri veľkých prácach, kde je potrebné overiť vzájomné vzťahy – línie zubov, dosady, celkový tvar, výsledok v ústach

- pacient bude reálne vidieť, aký tvar bude mať finálny mostík, na základe toho možno vyžiadať jeho písomný súhlas s definitívou

NEVÝHODY- TRY IN je biely, neprifarbuje sa (kôli scanovaniu)

- je nutné počítať s tým, že je to plast, je tam vyššia pružnosť, pacient po nasadení definitívy môže pociťovať diskomfort, definitívu je dobré nechať 2 – 3 dni na skúšku, nech si pacient zvykne na zmenu materiálu


Zmyslom používania TRY IN je prispôsobenie veľkosti, tvaru, artikulácie priamo v ústach pacientovi na provizóriu, prípadne je možné ho ponechať pár dní na odskúšanie domov (môže sa nalepiť). Bez snímania sa po korekcii TRY IN priamo v ústach scanuje a scan sa posiela do techniky. Na základe pôvodného scanu a scanu s TRY IN si technik upraví tvar mostíka podľa zaslaných dát a vyrobí definitívnu prácu. TRY IN môže byť použitý ako ochrana, ale nie je estetický vyhovujúci. Ak pacient vyžaduje estetiku v dočasnej náhrade, napr. vo fronte, to isté je možné spraviť aj s klasickou ochrannou korunkou /mostíkom, ale pri scanovaní je nutné práškovanie.


#jurkodentaltechnologist #tryin #dentist

104 views0 comments

Recent Posts

See All

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.