Search
  • FAMILY DENTAL LAB

PRÍPAD MESIACA MAREC 2019Tento mimoriadne ťažký implantologický prípad sa začal riešiť začiatkom roka 2018. Pacient prišiel so starým mostíkom a ťažkým zápalovým stavom zvyškov horného zuboradia. Trpí progéniou (výrazným podkusom)


- teda spodná čeľusť je vysunutá dopredu. Jeho vlastné zvyšky zubov sa žiaľ už nedali zachrániť a museli sa vytiahnuť. Implantológ MUDr. Michal Orenčák, PhD. vytvaroval kosť, ktorú bolo nutné dobudovať niekoľkými kostnými štepmi. Následne zaimplantoval 4 implantáty. Rekonvalescencia pacienta prebehla veľmi dobre a pomerne rýchlo sa zotavil. Všetky implantáty sa vhojili.


Po zahojení pooperačných rán a vhojení implantátov do kosti sme pristúpili k zdĺhavému procesu výroby nových zubov. Vhľadom na podkus pacient niekoľko mesiacov nosil protézy a provizória, pomocou ktorých sme sa pokúsili čo najlepšie skorigovať jeho zhryz. Po viac ako roku sme zhotovili definitívny kovokeramický mostík.


#stomatology #implantology #dentaltechnicians #natechnikezalezi #kosice #slovakia

588 views0 comments

Recent Posts

See All

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.