Search
  • FAMILY DENTAL LAB

Implantáty

Kedy, ako, prečo

kovová konštrukcia na 4 implantátoch

Implantáty.

Ľudovo prezývané nastreľovacie, či šrubovacie zuby, sú novodobou cestou riešenia straty celého chrupu alebo jeho častí.

Implantát je titánová skrutka, ktorú stomatochirurg zavedie do kosti.

Následne, po zhojení, sa do nej našrubuje korunková časť, na ktorú sa nasadí zubná náhrada, korunka či mostík, prípadne rôzne kotviace prvky pre snímateľnej náhrady.

Dôležitým faktorom pre správne vhojenie a dlhodobú funkčnosť je spolupráca pacienta a dodržiavanie ústnej hygieny a pravidelné kontroly u dentálnej hygieničky.

Ide o finančne veľmi náročné riešenie defektov a preto sa musí náhrada starostlivo navrhnúť, čo môže viesť k dodatočným úpravám v kalkulácií ceny.

Na zhotovení spolupracujú zubný chirurg, protetik a zubný technik, čo svedčí o náročnosti týchto náhrad vo všetkých ohľadoch.

V súčasnosti prevažuje trend využívania implántátov pred obrusovaním zdravých tkanív zubov, vzhľadom na vysoké percento vhojenia implantátov a ich funkčnosť.

Prednosťou implantátov je možnosť kotvenia fixných mostíkov aj po celkovej strate zubov, či kotvenia protéz, ktoré už nedokážu držať vzhľadom na stratu mäkkých tkanív (ďasna).

Umožňujú tiež nahradenie strateného jedného, či viacerých zubov bez obrusovania susedných zdravých zubov.


“Na zhotovení spolupracujú zubný chirurg, protetik a zubný technik, čo svedčí o náročnosti týchto náhrad vo všetkých ohľadoch..”
#jurkodentaltechnologist #novezuby #aestheticstomatology #implants #dentistry #zubnylekar #implantaty


211 views0 comments

Recent Posts

See All

Budú pacienti čakať na novú protézu niekoľko mesiacov?

Stomatologický biznis prežíva svoju zlatú éru. Pacientov pribúda, zuby sa kazia, marže sú vysoké. Ceny zubných koruniek a mostíkov rastú, pribúdajú implantologické riešenia. Málokto si uvedomuje, že c

MOCK UP

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.