Search
  • FAMILY DENTAL LAB

Cena,cena,cena...

Updated: Oct 23, 2018

Úplne najčastejšia otázka, ktorú nám posielate. Koľko to stojí? Koľko stoja imlantáty? Jeden zub? Dva zuby?

kovokeramický mostík na implantátoch s ružovou ďasnovou estetikou

Ako to funguje?

Sme zubná technika. Každý lekár spolupracuje so svojim technikom, technikou na základe zmluvného vzťahu. Pacient v prvom rade komunikuje so svojim stomatológom, ktorý na základe jeho požiadaviek určí typ a rozsah protetickej práce - čo sa bude robiť, v akom rozsahu, z akého materiálu. Mal by Vám vedieť vysvetliť rozdiel medzi jednotlivými materiálmi z hľadiska funkčnosti a estetiky. Ak to nevie, pozrite si náš blog - kde nájdete fotky a potrebné informácie:-) Pacientov radi privítame aj v našej zubnej technike Family Dental Lab, s.r.o. na Hlavnej 5 v Košiciach.


“Pacient v prvom rade komunikuje so svojim stomatológom, ktorý na základe jeho požiadaviek určí typ a rozsah protetickej práce - čo sa bude robiť, v akom rozsahu, z akého materiálu.."

K cene za prácu zubnej techniky sa pripočítavajú stomatologické výkony - napríklad anestéza, obrúsenie, v prípade potreby vytrhnutie zubov, endodoncia, čap a mnohé iné. Tieto úkony sa nedajú predvídať iba na základe Vami zaslaných fotografií - musí to posúdiť lekár pri obhliadke. Samostatnou kapitolou je nacenenie implantátov - tam je potrebné zohľadniť ešte viac faktorov, ako hrúbku a kvalitu kosti, nutnosť kostného štepu, umiestnenie nervu, zápalové procesy a mnohé iné. Je niekoľko desiatok druhov implantátov.

Každý lekár má svoj cenník, pracuje so svojimi obľúbenými materiálmi, každý preferuje iného výrobcu. Preto Vám konečnú cenovú kalkuláciu poskytne Váš stomatológ.

0 views

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.