Search
  • FAMILY DENTAL LAB

Budú pacienti čakať na novú protézu niekoľko mesiacov?

Stomatologický biznis prežíva svoju zlatú éru. Pacientov pribúda, zuby sa kazia, marže sú vysoké. Ceny zubných koruniek a mostíkov rastú, pribúdajú implantologické riešenia. Málokto si uvedomuje, že cena za protetickú prácu v zubnej ambulancii nie je cena za protetickú prácu v zubnej technike. Kto mostíky, korunky, protézy alebo protetické práce na implantátoch vyrába a kto vytvára časť budúcich ziskov stomatologických ambulancií?

Sú to zubné techniky. Zubné techniky, paradoxne, zažívajú krízu. 20 ročná systematická likvidácia zubných techník v podobe nejasného de jure zaradenia. Sme zdravotnícki pracovníci, vyrábame zdravotnú pomôcku,ktorá je fixne umiestnená v ústnej dutine nepretržite niekoľko rokov, ale, pradoxne, nie sme zdravotnícke zariadenia. Je to samozrejme nezmysel - a tento nezmysel prináša veľa legislatívnych problémov. Prístrojové vybavenie a materiálové náklady skokovo narástli. Plne digitalizované zubné techniky platia desaťtisíce eur za frézy, software, implantologické knižnice. Platia tisíce eur za licencie, ktoré sa musia každoročne obnovovať. Ceny protetických prác často nepokrývajú ani výrobné náklady. Mladí zubní technici, ak chcú moderné prístrojové vybavenie, sa pri súčasných cenách protetických prác neuživia.

Zdravotné poisťovne, úplne nepochopiteľne, úhrady za výrobu protetických pomôcok neposielajú priamo zubných technikám, ale zubným lekárom. Prečo to nemôže ísť priamo technikom, doteraz nikto zmyslupne nevysvetlil. Zubná technika je odbor, ktorý vyrába vysokošpecializované práce s presnosťou na mikrometre, vyrába práce, ktorú sú zhotovené individuálne, presne na mieru pre konkrétneho pacienta, práce, ktoré musia 24 hodín denne, 365 dní v roku vydržať každodenné použivanie a extrémne podmienky v ústnej dutine. Musia byť zdravotne nezávadné a spĺňať prísne normy. Za funkčnosť a výrobu fixných alebo snímateľných náhrad sú zodpovední zubní technici, musia mať príslušné vzdelanie a v prípade, ak chcú začať samostatne podnikať, musia mať 5 ročnú prax. Musia práce evidovať, vydávať vyhlásenia o zhode. Poskytujú na prácu záruku. Podmienky sa za posledných 20 rokov nemenili a ak, tak prebehli iba minimálne kozmetické úpravy. Výrazne poškodzujú zubné techniky a samotných zubných technikov a sú okrem iných vecí dôvodom, prečo v tomto odbore študuje čoraz menej študentov. A tí, ktorí doštudujú, po zohľadnení ceny práce, nákladov na prístrojové vybavenie, nepripravenosti na prax, sa o prácu zubného technika ani nepokúsia alebo odídu pracovať do zahraničia

Stavovský časopis zubných technikov uvádza, že počet registrovaných členov komory zubných technikov od roku 2004 do roku 2019 klesol z 1722 na 696, počet držiteľov licencií z 957 na 471 a počet zamestnancov z 391 na 148.

Už dnes niektoré typy prác - napríklad zubné protézy, nemá kto robiť, pretože pri súčasných podmienkach a cenách protéz, ktoré putujú do zubných techník, je ich výroba nerentabilná a iba ťažko pokryjú výrobné a mzdové náklady. Pre porovnanie - výroba zubnej protézy v zubnej technike v Nemecku stojí 1400,-€ na Slovensku zubná protéza v zubnej technike stojí 90,-€. Materiály a prístrojové vybavenie je rovanké aj v Nemecku, aj na Slovensku a je od rovnakých firiem. Slovensko starne. Pacientov, ktorí budú potrebovať zubnú protézu, bude pribúdať a na finančne náročné implantologické riešenie nebudú mať prostriedky. Blíži sa čas, kedy budú pacienti čakať mesiace, kým sa im zubná protéza vyrobí. Ak bude mať kto.

170 views0 comments

Recent Posts

See All

MOCK UP

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.