Jurko.jpg

Peter Jurko

expert dental technologist

PHOTOGRAPHY

Samuel Paluga

dental technologist

Košice

Dominik Duda

dental technologist

Košice

fotolinkdCB.jpg

Bc. Katarína Jurková

CEO

Martin Urban

dental technologist

Košice

Marko Vilím

 dental technologist

Bratislava

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.