SASadd

Marko Vilím

Marko sa narodil v Bardejove. Študoval a v súkromí sa venuje maľbe. Ako to už v živote býva, osud ho priviedol k práci zubného technika, kde mohol skĺbiť svoje umelecké a technické nadanie. Prišiel do nášho tímu v roku 2018 a pripravuje sa na post šéfa zubnej techniky v Bratislave.

  

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.