Bc. Katarína Jurková

Narodila sa 29.03.1984 v Košiciach do rodiny zoológa a učiteľky slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Od útleho detstva sa v nej spájajú láska k prírode a výtvarno - literárne cítenie. Popri štúdiu na škole študovala aj umeleckú školu - odbor výtvarná výchova. Získala  ocenenia ako vo výtvarnom odbore, tak aj literárnom. Vyštudovala bakalársky stupeň UPJŠ v Košiciach - odbor biológia. V roku 2009 si vzala za manžela zubného technika a svoje kreatívno - rétorické schopnosti uplatňuje v spoločnej firme Family Dental Lab, kde je vlastníkom a konateľom spolu s manželom, zubným technikom, Petrom Jurkom. Má 3 deti - Alicu, Viliama a Samuela. Vo firme sa zaoberá obchodom a marketingom.

V súkromí sa okrem rodiny venuje umeleckej fotografii a literatúre.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.